Tags :: เต้านมปกติ

เต้านมปกติ

เต้านมปกติ เต้า นมในสตรีเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในการสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงทารก น้ำนมจากเต้านมของมารดาที่ให้แก่ทารกของตัวเองจะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าน้ำ นมจากแหล่งอื่นๆ ในด้านของสารที่ให้ภูมิคุ้มกันต่อโรค ความสะอาด และความประหยัด

19 สิงหาคม 2560
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ