Tags :: เด็กแรกเกิด

การดูแลสะดือเด็กแรกเกิด

ปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลเด็กแรกเกิด คือ การดูแลสะดือที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากคุณแม่หลายท่านไม่กล้าเช็ดสะดือเด็ก ไม่กล้าให้สะดือถูกน้ำ หรือซื้อยาผงต่าง ๆ โรยสะดือเด็ก

12 สิงหาคม 2561

เมื่อหนูไม่ยอมนอน

เด็กทารกบางคนอาจมีปัญหามนุษย์ค้างคาว คือกลางคืนตื่นมาเล่นไม่ยอมนอน แต่พอกลางวันกลับหลับยาว มักเกิดในเด็กเล็ก แรกเกิดถึงอายุ 1-2 เดือน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือสมองที่ควบคุมการนอนของเด็กเล็กยังไม่ค่อยพัฒนา

30 ตุลาคม 2559
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ