Tags :: เด็ก

เมื่อหนูไม่ยอมนอน

เด็กทารกบางคนอาจมีปัญหามนุษย์ค้างคาว คือกลางคืนตื่นมาเล่นไม่ยอมนอน แต่พอกลางวันกลับหลับยาว มักเกิดในเด็กเล็ก แรกเกิดถึงอายุ 1-2 เดือน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือสมองที่ควบคุมการนอนของเด็กเล็กยังไม่ค่อยพัฒนา

30 ตุลาคม 2559

อาการปวดท้องในเด็ก (abdominal pain in children)

เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ปกครองต้องพาบุตรหลานมารับการตรวจที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดความยากลำบากในการประเมินความรุนแรงของอาการว่ามากน้อยเพียงใด

24 พฤษภาคม 2557

การเล่นกีฬาในเด็ก

การส่งเสริมการเล่นกีฬาในเด็ก ควรจะควบคู่ไปกับการส่งเสริมการรับประทานอาหารให้ครบหมู่ ควรดื่มนมทุกวัน

21 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ