Tags :: เชื้อโรคในหู

เชื้อโรคในหูข้างหนึ่งสามารถลุกลามทะลุไปยังหูด้านตรงข้ามได้หรือไม่

โรคหูชั้นนอกอักเสบติดเชื้อ โรคหูน้ำหนวกมีหนองในหูชั้นกลาง โรคฝีที่ใบหูนั้นต่างก็เป็นโรคที่ควรได้รับการตรวจและควรได้รับการรักษาโดยการรักษาพยาบาลนั้นมักต้องมียาปฏิชีวนะร่วมด้วยผู้ป่วยมักถามกลับมาว่าเชื้อโรคในหูข้างที่เป็นนั้นสามารถทะลุผ่านไปยังหูอีกข้าง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ