Tags :: เชื้อรา

ผิวหนังช่องหูอักเสบจากเชื้อรา

ผิวหนังช่องหูอักเสบจากเชื้อรา อาการผู้ป่วยอาจมีอาการคันหู ปวดหู หรือมีน้ำหนองในหู อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดได้ สาเหตุ1. พบได้บ่อยในผู้ที่ชอบปั่นหู หรือแคะหู เนื่องจากขี้หูบางๆ ที่คลุมผิวหนังรูหูมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆและมีน้ำมันเคลือบผิวหนังตัวป้องกัน

24 พฤษภาคม 2557

เชื้อราในอาหาร

เชื้อรามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิดมักจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่อบอุ่น และชื้น เชื้อราสามารถปนเปื้อนไปสู่อาหารได้ ทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ