Tags :: เข้าเฝือก

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เข้าเฝือก

เฝือก คืออุปกรณ์ที่ใช้ดามกระดูกและข้อ เพื่อต้องการให้อวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่งๆในปัจจุบันนี้นอกจากเฝือกที่ทำจากปูนปลาสเตอร์ยังมีเฝือกใยสังเคราะห์ที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน มีสีสันสวยงาม

24 พฤษภาคม 2557

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เข้าเฝือก

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เข้าเฝือก เฝือก คืออุปกรณ์ที่ใช้ดามกระดูก และข้อเพื่อให้อวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่งๆ ในปัจจุบันนี้ นอกจากเฝือกที่ทำจากปูนปลาสเตอร์ ยังมีเฝือกใยสังเคราะห์ที่น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน มีสีสันสวยงาม

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ