Tags :: เข่าเสื่อม

คุณเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วหรือยัง 4

ระยะที่ 4 คือ อาการเดินตัวโยกครับ เมื่อการงอเข่า ทำให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมปวดเข่ามากเวลาเดิน ผู้ป่วยจึงพยายามหลีกเลี่ยงการงอเข่าครับโดยเดินเข่าเหยียดตรงแล้วพยายามยกสะโพกหรือเอียงตัวไปมาแทนเพื่อให้เท้าลอยพ้นพื้นตลอดเวลาที่เดินอยู่

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ