Tags :: ฮอร์โมน

การเลือกวิธีคุมกำเนิด

หลักการคุมกำเนิดคือการป้องกันไม่ให้อสุจิของฝ่ายชายปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิง หรือหากปฏิสนธิก็เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนนั้นฝังตัวที่มดลูก ซึ่งมีวิธีการต่างๆ หลายวิธี การคุมกำเนิดในปัจจุบันมีมากมายหลายวิธีให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

19 กุมภาพันธ์ 2560

การใช้สารในกลุ่มของ “ฮอร์โมน” เพื่อการโด๊ปในนักกีฬา

จากประวัติศาสตร์การใช้สารสังเคราะห์ หรือสารที่ได้จากธรรมชาติในนักกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ที่มีการบันทึกเอาไว้ว่ามีมากกว่า 2000 ปีแล้ว ดังนั้นปัญหาในเรื่องเหล่านี้คงจะไม่จบลงไปง่ายๆ มาตรการในการตรวจ หรือ Doping Control ก็จะมีความเข้มข้นขึ้น

24 พฤษภาคม 2557

ยาไทรอยด์ฮอร์โมน

ยาไทรอยด์ฮอร์โมนมีที่ใช้ในสองกรณีด้วยกัน กรณีแรกต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ตามปกติ ร่างกายอยู่ในภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน จึงใช้ยาไทรอยด์ฮอร์โมนเพื่อรักษาทดแทน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ