Tags :: อาหารและโภชนาการ

ใยอาหาร : กับโคเลสเตอรอล

ใยอาหารคือส่วนของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป และร่างกายจะไม่มีน้ำย่อยที่จะสามารถมาย่อยส่วนที่เป็นใยอาหารนี้ได้ จนกระทั่งถูกขับถ่ายออกมา

24 กุมภาพันธ์ 2557

อาหารผสมสี

ในปัจจุบันนี้การเลือกซื้ออาหารหรือขนมที่ผสมสี ควรตระหนักถึงความปลอดภัย เพราะอาหารบางชนิดใส่สีผสมอาหารที่ไม่ถูกต้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น ใช้สีย้อมผ้า ซึ่งมีราคาถูก และมีพวกโลหะหนักผสมอยู่

24 กุมภาพันธ์ 2557

อาหารพร้อมปรุง

ในปัจจุบันนี้มีอาหารพร้อมปรุงวางขายอยู่ทั่วไป ท่านสามารถหาซื้อได้ง่าย และมีให้เลือกซื้อหลายชนิด

24 กุมภาพันธ์ 2557

อาหารที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

มะเร็งแม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่จากการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากประวัติ ของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆ

24 กุมภาพันธ์ 2557

อาหารการกินในผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดเจริญเติบโตแล้ว แต่ร่างกายก็ต้องการสารอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อนำไปทำนุบำรุงอวัยวะ และเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย

24 กุมภาพันธ์ 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ