Tags :: อาการเจ็บปวด

การให้ยาสลบ/ระงับความรู้สึก

การให้ยาสลบ/ระงับความรู้สึก ผู้ที่รับผิดชอบหรือมีความชำนาญในเรื่องให้ยาสลบ หรือยาระงับความรู้สึกเราเรียกกันว่า วิสัญญีแพทย์ หรือหมอดมยา หลายท่านอาจจะเคยได้ยิน

1 มีนาคม 2557
  • 1
  • 2

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ