Tags :: อาการปวดไหล่

ปวดไหล่

อาการ เจ็บ ปวด บริเวณข้อไหล่ ยกแขนข้างนั้นขึ้นไม่สุด ถ้าเป็นมากจะใช้มือข้างนั้นหวีผมโอบไปรักแร้ด้านตรงข้าม เกาหลังไม่ได้ หลังจากเกิดอุบัติเหตุล้มกระแทกพื้น

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ