Tags :: อาการปวดหลัง

ปวดหลัง

ปวดหลังเป็นปัญหาที่พบบ่อยในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้ด้วยการนอนพัก หรือการใช้ยาร่วมด้วย มีบางส่วนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ