Tags :: อาการทางหู

อาการทางหูที่ควรรีบปรึกษาแพทย์ทางหูคอ จมูก

อาการทางหูที่ควรรีบปรึกษาแพทย์ทางหูคอ จมูก 1. ปวดหูมาก 2. การได้ยินเสียงต่างๆ ลดลง 3. เวียนศีรษะรู้สึกตัวหมุน หรือสิ่งแวดล้อมหมุน 4. มีเสียงดังในหู คล้ายมีแมลงบิน หรือเสียงเครื่องจักร 5. มีน้ำหรือหนองไหลออกจากหู

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ