Tags :: หมอนรองกระดูกสันหลัง

หมอนรองกระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลังเป็นกระดูกที่เป็นแกนกลางหรือโครงสร้างของร่างกาย กระดูกสันหลังจะเรียงกันเป็นปล้องๆ จากกระโหลกศีรษะจนถึงเชิงกราน กระดูกสันหลังส่วนคอมี 7 ชิ้น ส่วนหน้าอกที่มีกระดูกซี่โครงมาบรรจบ มี 12 ชิ้น และส่วนบั้นเอวมี 5 ชิ้น

24 พฤษภาคม 2557

ชีววิทยาของหมอนรองกระดูกสันหลัง

หมอนรองกระดูกเป็นส่วนเชื่อมต่อที่สำคัญ ทางด้านหน้าของกระดูกสันหลัง ด้วยลักษะการเรียงตัวของกระดูกสันหลังที่มีความโค้งและเป็นส่วนที่อยู่เยื้องไปด้านหลังของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายทำให้ในภาวะปกติ จะมีแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังในลักษณะ ก้มกดลงด้านหน้า

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ