Tags :: หน้าท้อง

ข้อแนะนำการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายให้อาหารผ่านทางหน้าท้อง

ข้อควรปฏิบัติและข้อพึงระวังในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายให้อาหารผ่านทางหน้าท้อง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ