Tags :: วิธีทำสมาธิย่อ ๆ

วิธีทำสมาธิย่อ ๆ

วิธีทำสมาธิย่อ ๆ การทำสมาธิโดยทั่วไปควรอยู่ในที่สงบจากเสียง หรือจากบุคคล รบกวนทั้งหลาย อาจใช้วิธีนั่งขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งตัวตรง หรืออาจใช้วิธีนั่งพับเพียบก็สุดแต่ความพอใจ ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่า

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ