Tags :: วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ผู้ป่วยเบาหวานกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เมื่อฤดูหนาวเริ่มมาเยือน นอกจากกาศหนาวเย็นที่ทุกคนรอคอยแล้ว หนึ่งในโรคที่มักจะมาพร้อมหน้าหนาวคือ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza virus)

2 พฤศจิกายน 2559
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ