Tags :: ลมหนาว

อบอุ่นร่างกาย..รับลมหนาว

เมื่อฤดูเปลี่ยนคงต้องโละทิ้งวิธีการดูแลตัวเองแบบเดิมๆ ยิ่งลมหนาวมากหนาวน้อยยังไงก็แล้วแต่ การทำให้ร่างกายอบอุ่นยังเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ

4 พฤศจิกายน 2562
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ