Tags :: ลดน้ำหนัก

ยาลดน้ำหนัก

ยาลดน้ำหนักเป็นคำที่คุ้นเคยกันดีในหมู่คนที่มีน้ำหนักเกิน ซึ่งมักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากชื่อว่า ยานี้คงจะไปละลายไขมันที่สะสมไว้ทั่วร่างกาย ซึ่งความจริงยาลักษณะแบบนี้ไม่มี แต่ถ้าเป็นยาลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ