Tags :: ระบบทางเดินปัสสาวะ

ปัสสาวะเล็ดราด

ปัสสาวะเล็ดราด ปกติร่างกายเราควบคุมให้เรากลั้นปัสสาวะไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม โดยส่วนของบริเวณกระเพาะปัสสาวะที่ต่อกับท่อปัสสาวะจะมีหูรูดบีบไว้ไม่ให้ปัสสาวะเล็ดออกมา

25 พฤษภาคม 2557

มะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ

ปวดหลัง ปวดท้อง คลำก้อนได้ในท้อง ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะติดขัด ถ้ามีอาการดังกล่าว แสดงว่ามะเร็งลุกลามไปมากพอสมควรแล้ว ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

24 พฤษภาคม 2557

ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ

ร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนโรงงานใหญ่โรงงานหนึ่งที่มีเครื่องจักรทำ งานอยู่มากมาย เครื่องจักรแต่ละเครื่องก็ได้รับพลังงานจากสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ต่อมาจะมีของเสียที่เกิดขึ้นที่เป็นส่วนเกินจากการทำงานของเซลทั่วร่างกาย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ