Tags :: ระบบทางเดินปัสสาวะ

ปัสสาวะเล็ดราด

ปัสสาวะเล็ดราด ปกติร่างกายเราควบคุมให้เรากลั้นปัสสาวะไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม โดยส่วนของบริเวณกระเพาะปัสสาวะที่ต่อกับท่อปัสสาวะจะมีหูรูดบีบไว้ไม่ให้ปัสสาวะเล็ดออกมา

25 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ