Tags :: ยาเอดส์รุ่นใหม่

ยาเอดส์รุ่นใหม่

ขณะนี้กำลังมีการพัฒนายา antiretroviral drug ชนิดใหม่ การวิจัยยาเหล่านี้เกือบทั้งหมดอาศัยหลักการหยุดยั้งไวรัสไม่ให้เข้าไปภายในเซลล์ ร่วมกับกลไกออกฤทธิ์ยับยั้งเอ็นซัยม์ HIV-1 integrase เป็นหลัก

25 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ