Tags :: ยาเบื่อหนู

ยาเบื่อหนู

อาจจะดูโหดร้ายไปบ้างในการใช้ยาเบื่อหนู แต่หนูเป็นพาหะของโรคหลายชนิด และยังทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ