Tags :: ยาสลายลิ่มเลือด

ยาสลายลิ่มเลือดรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน

โรคหลอดเลือดในสมองตีบตันพบมากในคนสูงอายุ เนื่องจากหลอดเลือดแดงมีการแข็งตัวหรือเสื่อม ทำให้มีโอกาสตีบตันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ภาวะไขมันในเลือดสูง, คนที่สูบบุหรี่จัด หรือดื่มเหล้าจัด หรือคนอ้วน

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ