Tags :: ยารักษาไวรัสตับอักเสบชนิดซี

ยารักษาไวรัสตับอักเสบชนิดซี

การรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรัง ที่เกิดจากไวรัสซี ต้องกำจัดเชื้อไวรัสออกจากร่างกายให้หมด และต้องตรวจไม่พบเชื้อไวรัสซีในเลือดเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนภายหลังการรักษา จึงจะถือว่าการรักษาได้ผล นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังที่จะหยุดยั้งการทำลายเซลล์ตับ

21 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ