Tags :: ยารักษาสิว

ข้อพึงระวังของยารักษาสิว

แนวทางการป้องกันและรักษาสิวจะเริ่มจากการดูแลทั่วไป ได้แก่การล้างหน้าควรใช้สบู่อ่อนๆ ล้างหน้าวันละไม่เกิน 2 ครั้ง ชำระล้างเหงื่อไคล ไขมัน และสิ่งสกปรกออกไปจากผิวหน้า ไม่จำเป็นต้องใช้สบู่ยา

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ