Tags :: ยาป้ายจมูก

ยาป้ายจมูก

ผู้ป่วยบางท่านอาจเคยสงสัยว่า มีอาการทางจมูก แต่พอมาตรวจแล้วกลับได้ยาที่ใช้เกี่ยวกับตากลับไปแทน ตกลงเป็นโรคอะไรกันแน่ และยาเหล่านี้ใช้กับอวัยวะอื่นได้หรือไม่

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ