Tags :: ยาน่ารู้

ลิ-ปิ-ทอร์ (Lipitor)

ลิ-ปิ-ทอร์ (Lipitor) เป็นยาลดไขมันที่ใช้อย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดเป็นยาค่อนข้างใหม่ที่มีราคาแพง (ถึงแพงมาก) การใช้ยานี้จำเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควร เพื่อติดตามผลการรักษาและประสิทธิภาพของยา

8 มีนาคม 2557

ยาลดน้ำหนัก

ยาลดน้ำหนักเป็นคำที่คุ้นเคยกันดีในหมู่คนที่มีน้ำหนักเกิน ซึ่งมักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากชื่อว่า ยานี้คงจะไปละลายไขมันที่สะสมไว้ทั่วร่างกาย ซึ่งความจริงยาลักษณะแบบนี้ไม่มี แต่ถ้าเป็นยาลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว

8 มีนาคม 2557

การใช้ยาสมุนไพร / ยาแผนโบราณ

เมื่อพูดถึงสมุนไพร เรามักจะนึกถึงไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทของสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค แต่โดยแท้จริงแล้วสมุนไพรมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ทางโรคมะเร็งหลายประการ

8 มีนาคม 2557

การใช้ยา : สิ่งที่ไม่ควรทำ

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นหลักกว้างๆ เพื่อเป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านคงจะทราบข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษาแล้ว

8 มีนาคม 2557

การใช้ยา : สิ่งที่ควรทำ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นหลักกว้างๆ เพื่อเป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านคงจะทราบข้อมูล และคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษาแล้ว

8 มีนาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ