Tags :: ยาตีกัน

ยาตีกัน

คำว่า "ยาตีกัน" ที่เราเรียกกันนั้น เป็นปฏิกิริยาต่อกันของยาซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยได้รับยามากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป ผลของปฏิกิริยาต่อกันของยาอาจจะไปเพิ่มหรือลดฤทธิ์ของยาอีกตั้งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ