Tags :: ยาขยายหลอดลม

ยาขยายหลอดลมในผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง

การรักษาโรคปอดเรื้อรังที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ การใช้ยาเพื่อขยายหลอดลม ซึ่งมีทั้งยาชนิดรับประทานและยาพ่น อย่างไรก็ตามต้องคำนึงอยู่เสมอว่ายาขยายหลอดลมนั้นเป็นการช่วยรักษาบรรเทาอาการของโรคเท่านั้น แต่ไม่ได้ทำให้โรคนั้นดีขึ้นหรือหายขาด

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ