Tags :: ภาวะปวดส้นเท้า,กระดูก,ข้อ

ภาวะปวดส้นเท้า

ภาวะปวดส้นเท้าอาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของกระดูกหรือเอ็นบริเวณฝ่าเท้าเกิดการอักเสบ ความผิดปกติของกระดูกอาจเกิดจากกระดูกร้าว หรือแตกซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่จะต้องมีประวัติได้รับอุบัติเหตุรุนแรง เช่นตกจากที่สูง เท้าถูกกระแทกจากของหนักๆ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ