Tags :: ภาวะกระดูกพรุน

ภาวะกระดูกพรุน

ภาวะกระดูกพรุนเป็นภาวะที่ร่างกาย มี Calcium น้อยกว่าปกติ หรือร่างกายมีการดูดซึม Calcium ได้น้อยกว่าปกติ การที่จะหลีกเลี่ยงภาวะกระดูกพรุนนี้ มีวิธีต่าง ๆ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ