Tags :: ฟันผุ

การใช้สารเคลือบฟันเพื่อป้องกันฟันผุ

ในปัจจุบันนี้เราสามารถใช้สารพลาสติกปกหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุได้ เนื่องจากด้านบดเคี้ยวของฟันกรามนั้นมีหลุมร่องฟันที่ลึก แปรงสีฟันธรรมดาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดไปถึงบริเวณหลุมร่องฟันเหล่านั้น

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ