Tags :: พักผ่อนไม่เพียงพอ

ทำไมผู้สูงอายุถึงนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ

เมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ นาฟิกาชีวภาพที่สัมพันธ์กับการนอนหลับเริ่มลดประสิทธิภาพลง ทำให้อ่อนล้า และก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ

20 เมษายน 2561
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ