Tags :: ผู้สูงอายุ

อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ

อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงผู้ที่อยู่ในวัย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบัน เป็นปีที่จะเกษียณอายุของทางราชการ แต่ในอนาคตจะมีคนอายุ 60 ปี แต่ยังแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต ความคิดความอ่าน การตัดสินใจยังดีอยู่

30 มิถุนายน 2562

ทำไมผู้สูงอายุถึงนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ

เมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ นาฟิกาชีวภาพที่สัมพันธ์กับการนอนหลับเริ่มลดประสิทธิภาพลง ทำให้อ่อนล้า และก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ

20 เมษายน 2561

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในผู้สูงอายุจะพบได้เร็วช้าแล้วแต่การดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคล ลักษณะต่างๆ ที่พบได้บ่อย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ