Tags :: ผิวหนังอักเสบที่ใบหู

มีขุยสีขาวๆที่รูหู

เป็นที่ทราบกันดีว่าคนเราทุกคนต้องมีขี้หู บางคนมีมากบางคนมีน้อยแตกต่างกันไปบางท่านอาจเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเป็นภาวะผิดปกติ หรือเป็นโรคชนิดหนึ่งในขณะที่บางท่านมีอาการผิดปกติจริงแต่กลับเข้าใจผิดคิดว่านั่นคืออาการของคนมีขี้หูธรรมดาจึงละเลยและไม่รักษา

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ