Tags :: ปัสสาวะเป็นเลือด

ปัสสาวะเป็นเลือด

ปัสสาวะคนเราจะมีสีเหลืองใส อาจจะมีสีเข้มขึ้นนิดหน่อยถ้าหากว่าดื่มน้ำน้อย หรือว่ากลั้นปัสสาวะไว้นาน ๆ ถ้าปัสสาวะที่ออกมาเริ่มมีสีแดง หรือมีสีที่คล้าย ๆ สีน้ำล้างเนื้อ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ