Tags :: ปัสสาวะลำบาก

ปัสสาวะลำบาก

ขณะที่เราปัสสาวะเมื่อเกิดอาการปวดปัสสาวะนั้นการปัสสาวะออกไป ควรจะออกไปอย่างคล่องดีโดยไม่มีอาการติดขัด แสบ หรือปัสสาวะลำบากถ้าหากมีอาการดังกล่าว อาจจะเกิดจากโรคของกระเพาะปัสสาวะ หรือท่อปัสสาวะ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ