Tags :: ปัญหาในการขับรถ

ปัญหาในการขับรถ

การดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์หรือเครื่องดื่มใดก็ตามที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่แม้แต่นิดเดียว อาจทำให้การขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้เสมอ ๆ แอลกอฮอล์จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด ปฏิกิริยาตอบสนองเชื่องช้าลง

25 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ