Tags :: ปวดหู

การป้องกันอาการปวดหู เมื่อโดยสารด้วยเครื่องบิน

อาการปวดหูขณะเครื่องบินขึ้นหรือลง เป็น อาการที่พบได้ค่อนข้างบ่อย ในคนที่มีอาการน้อยอาจมีแค่หูอื้อเล็กน้อย ชั่วครู่ก็หายไป ในรายที่เป็นมากจะมีอาการปวดหู และหูอื้ออยู่นาน ทำให้ต้องมาพบแพทย์

8 มีนาคม 2557

อาการปวดหู

อาการ "ปวดหู" เป็นอาการที่พบบ่อยที่นำผู้ป่วยมาหาแพทย์ ส่วนหนึ่งเกิดจากการอักเสบ เช่น การอักเสบของรูหู หรือใบหู การอักเสบของหูชั้นกลางโดยเริ่มจากไข้หวัดแล้วลามไปที่หู

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ