Tags :: ปวดบริเวณเท้า

ปวดบริเวณเท้า

เท้าของคนเรามีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่คนเราเริ่มใช้เท้าเดินเมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ เป็นต้นมา จนในปัจจุบันมีการเรียนสอนวิชาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเฉพาะเท้าอย่างเดียว เกิดขึ้นแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ