Tags :: ประเทศไทย

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย

ถาม ทำไมคนที่สัมผัสกับไก่ที่ป่วยเป็นโรคจำนวนมากแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ติดโรคนี้จากไก่

7 มีนาคม 2557

โฉมใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในวโรกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ เสด็จมาทรงเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นดำริของพระองค์และในฐานะที่เคยทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยและทรงต้องมาทดสอบสมรรถภาพทางการกีฬา

6 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ