Tags :: บุหรี่มือสอง

ควันบุหรี่มือสอง ตัวการเลิกบุหรี่ไม่สำเร็จ

ควันบุหรี่มือสอง บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญอันดับสองของการเสียชีวิตทั่วโลก ปัจจุบันพบคนสูบบุหรี่ทั่วโลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 650 ล้านคน

30 มกราคม 2561

บุหรี่มือสอง ภัยร้ายใกล้ตัว

บุหรี่มือสอง คือ คนที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรง แต่มีความเสี่ยงเป็นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เหมือนผู้สูบบุหรี่

8 ตุลาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ