Tags :: บวม

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 2: โรคปอดบวม

โรคปอดบวม มีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ หรือโรคนิวโมเนีย (pneumonia) เป็นโรคติดเชื้อที่ปอด ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังเกิดจากการติดเชื้อโรคชนิดอื่นได้

11 ตุลาคม 2561

ข้อเสื่อมก่อนวัย

โรคข้อเสื่อม คือโรคที่ผิวกระดูกอ่อนบริเวณข้อต้อ สึกหรอ เกิดการอักเสบ ปวดเเละบวมตามข้อ ข้อเข่าจะเป็นข้อที่พบได้บ่อย เเละก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา โดยปกติเเล้ว เมื่อคนเรามีอายุที่มากกว่า 60 ปีโอกาสที่จะพบข้อเสื่อมก็จะมีสูงขึ้น ในบางประเทศอาจจะมีสูงถึง 60%

24 พฤษภาคม 2557

เมื่อมีอาการบวม

การบวมส่วนใหญ่จะเป็นการบวมเฉพาะที่ เช่น ถูกแมลงกัดต่อย หรือฟกช้ำหลังเล่นกีฬา การบวมแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหา การรักษาเฉพาะที่จะทำให้อาการบวมนั้นดีขึ้นในเวลาไม่นาน แต่มีการบวมที่สำคัญกว่านั้น

24 พฤษภาคม 2557

ฝีที่มีสาเหตุจากฟัน

อาการปวดฟันแบบตุบ ๆ หรือปวดเมื่อใช้ฟันนั้นกัดหรือเคี้ยวอาหาร ซึ่งเป็นอาการที่บ่งบอกได้ว่า คุณอาจเป็นฝีที่ฟันซี่นั้น ฝีของฟัน

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ