Tags :: น้ำในหูไม่เท่ากัน

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

คราวก่อนเราได้พูดกันถึงสาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบได้บ่อยมาก คือภาวะหินปูนหลุดในหูชั้นในไปแล้วถ้าจำกันได้วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงโรคที่หลายคนคุ้นเคยแต่ไม่รู้จักจริงๆ คือโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease)

23 สิงหาคม 2560
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ