Tags :: น้ำดื่ม

น้ำดื่มคุณภาพในช่วงวิกฤติน้ำท่วม

น้ำ เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อชีวิตมนุษย์ เราสามารถอดอาหารได้หลายวัน แต่ถ้าขาดน้ำเพียงไม่กี่วันก็ทำให้เราเสียชีวิตได้

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ