Tags :: น้ำข้อเทียม

น้ำข้อเทียม

ปกติแล้ว ที่ข้อเข่าของมนุษย์จะมีน้ำในข้ออยู่ 1-2 ซีซี ซึ่งน้ำในข้อเข่าจะมีหน้าที่ป้องกัน และส่งผ่านแรงกระแทกที่มีผ่านข้อต่อนอกจากนี้แล้ว ด้วยลักษณะที่เหนียวหนืด มันก็จะช่วยให้เกิดความลื่นระหว่างผิวสัมผัสของข้อในขณะที่คนเรา งอ หรือเหยียดเข่า

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ