Tags :: ทางเดินหายใจ

หวัดโรคสุดฮิตตลอดปี

เวลาเราเป็นหวัด แพทย์หมายถึงคนไข้มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน คือ ส่วนอยู่เหนือเส้นเสียงในหลอดลมขึ้นมา จนถึงช่องคอและจมูก ซึ่งสามารถแบ่งอาการไล่ตามอวัยวะที่เกี่ยวข้อง เช่น ในจมูก จะมีน้ำมูก คัดจมูก แสบจมูก จาม ในคอ จะมีเจ็บคอคันคอ, ระคายคอ

29 กันยายน 2562

โรคฮิต ฤดูฝน ตอนที่ 3 : กลุ่มโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ

ฤดูฝนมีความชื้นมาก เชื้อโรคเจริญเติบโตและแพร่เชื้อได้ดี จึงมีโอกาสเกิดโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจได้ง่าย

19 มิถุนายน 2561

SARS [Severe Acute Respiratory Syndrome]

1. โรคนี้คืออะไร? คำตอบ - เป็นโรคระบบทางเดินหายใจชนิดร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และพบว่ามีรายงานการเกิดโรคนี้ในทวีบเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ