Tags :: ทางเดินปัสสาวะ

ปัสสาวะเล็ดราด

ปัสสาวะเล็ดราด ปกติร่างกายเราควบคุมให้เรากลั้นปัสสาวะไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม โดยส่วนของบริเวณกระเพาะปัสสาวะที่ต่อกับท่อปัสสาวะจะมีหูรูดบีบไว้ไม่ให้ปัสสาวะเล็ดออกมา

25 พฤษภาคม 2557

เอ๊กซเรย์เพื่อตรวจทางเดินปัสสาวะ

เอ็กซเรย์เพื่อตรวจทางเดินปัสสาวะ การเอ็กซเรย์เพื่อตรวจทางเดินปัสสาวะมีความสำคัญในการวินิจฉัยนิ่วของทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากนิ่วส่วนใหญ่จะทึบต่อรังสีเอ็กซเรย์ ดังนั้นจะมองเห็นได้ง่ายเป็นสีขาว การเอ็กซเรย์แบบธรรมดาของช่องท้องก็เห็นนิ่วได้

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ