Tags :: ทราบได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์

ทราบได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์

ทราบได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์ สำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ และครองชีวิตคู่แล้ว การมีระดูผิดปกติไม่ว่าระดูจะขาดหายไปหรือเลื่อนออกไปเป็นเวลานานกว่าปกติ ให้สงสัยไว้ก่อนว่าท่านอาจจะตั้งครรภ์ ยิ่งถ้ามีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ตึงหรือคัดเต้านม คลื่นไส้อาเจียนหรือที่เรียกว่า อาการแพ้ท้องก็ควรจะให้ความสนใจเพราะหากมีการตั้งครรภ์จริง ท่านจะต้องมีการปฏิบัติตัวที่ระมัดระวังยิ่งขึ้น เพื่อลูกน้อยในครรภ์ ดังนั้นหากมีอาการดังกล่าวควรที่จะได้ตรวจสอบการตั้งครรภ์ว่าเป็นจริงหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันอาจจะตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง

9 มิถุนายน 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ