Tags :: ถอนฟัน

การถอนฟัน

มีเหตุผลที่เหมาะสมบางอย่างที่ต้องมีการถอนฟัน การที่มีฟันผุ หรือแตกหักมากจนไม่สามารถทำการรักษาด้วยการรักษารากฟัน หรือครอบฟันได้ ฟันที่มีการเรียงตัวเบียดซ้อนกัน หรือขัดขวางการกัดสบฟัน ฟันที่โยกจากโรคปริทันต์อักเสบ (รำมะนาด)

7 มีนาคม 2557

ถอนฟันไปแล้วใส่ฟันแบบไหนดี

ถ้าท่านโชคไม่ดี ต้องสูญเสียฟันไปเพราะฟันผุมากหรือเหงือกอักเสบมากจนไม่สามารถเก็บรักษาฟันซี่นั้นไว้ได้ ท่านยังโอกาสยิ้มสวยได้ด้วยการใส่ฟันปลอมทดแทน

28 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ